سلفون کشی رول به رول ۵۴۰     mm                                                                    : عرض کارگیر ۵۰    m/min                […]


۳۲۰-۵۲۰ mm                                  : حداکثر عرض برش ۵۰۰ mm                                           : حداکثر قطر رول ۸۰ m/min           […]

آدرس:

تهران، بزرگراه جلال آل احمد، ضلع شمال غربی پل آزمایش،پلاک 279

تلفن: 7-88241503

ایمیل:info@tmcmachine.com